News in the energy sector

18 October 2018 1423

Політиків попередили, що проблема глобального потепління вимагає невідкладних дій

У понеділок, 8 жовтня Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) на засіданні в Південній Кореї опублікувала спеціальну доповідь про глобальне потепління на 1,5 °C. У резюме для політиків експерти повідомляють про те, що обмеження глобального потепління на рівні 1,5 °C принесе очевидні вигоди для людей і природних екосистем, в порівнянні з потеплінням на 2 °C, і може здійснюватися одночасно з побудовою більш стійкого і справедливого суспільства. Поряд з цим необхідні швидкі, далекосяжні та безпрецедентні зміни у всіх сферах життя суспільства.

У доповіді робиться висновок про те, що обмеження глобального потепління до 1,5 °C потребує швидкого здійснення трансформаційних процесів, що стосуватимуться методів землеробства, енергетичних, промислових систем, а також будівель, транспорту і міст. Викиди двоокису вуглецю (CO2), викликані діяльністю людини, необхідно скоротити до 2030р.майже на 45% в порівнянні з рівнями 2010р., досягнувши балансу антропогенних викидів та поглинання СО2 з атмосфери приблизно до 2050р. “Доповідь підтверджує консенсус провідних вчених світу про те, що економічно доцільніше поступово скорочувати викиди парникових газів, відмовлятися від будівництва нових потужностей на вугіллі і поступово переходити на поновлювані джерела енергії в порівнянні з наслідками при сценарії “бізнес як звичайно”. Ми останнє покоління, яке може прийняти правильні рішення для запобігання страшних посух, повеней, затоплених прибережних зон, голоду і сотень мільйонів біженців” – коментує Ірина Ставчук, директор Центру екологічних ініціатив “Екодія”. У звіті МГЕЗК представлені сценарії для зростання глобальної температури на рівні 1,5 °C і 2 °C, але реальність полягає в тому, що при збереженні поточного рівня антропогенних викидів парникових газів людство знаходиться на траєкторії до 3,5 °C або більше. Це означає, що відхилення від цілей Паризької угоди матиме катастрофічні наслідки для людей і екосистем, підштовхуючи до тих меж, коли адаптація буде неможлива. Доповідь також говорить про те, що існує технічна можливість різкого зниження антропогенних викидів парникових газів, утримання глобального потепління на рівні 1,5 °С і вихід на нульові викиди вже до2050 р. Для цього всі країни повинні дуже серйозно поставитися до проблеми зміни клімату і почати діяти поки не пізно.

 

За матеріалами сайту: https://ecotown.com.ua/news/